Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Brak wpisów na dzień 29 marca.

Dzisiaj, 30 marca:

|1544 Zygmunt I nadał miastu przywilej, w którym chcąc polepszyć "los upadającego miasta prawie już Miasta Piotrkowa obywateli tegoż Miasta od opłaty targowej i cła w całym kraju (prócz pogranicznego) uwalnia, wolnego handlu po całym kraju bez najmniejszej opłaty i przeszkody pozwala." Ponadto przywilej ten stanowił "siedmioniedzielny w tymże mieście targ (który poczynać się ma od Niedzieli Septuagesime, trwać aż do Święta S. Jana Chrzciciela), na który to przybyłych kupców od opłaty targowej od koni i bydła na lat 6 uwalnia."
|1588 W Krakowie Zygmunt III wydał przywilej "którym miastu Piotrkowu nadane od innych królów prawa, przywileje, prerogatywy wolności i swobody całkowicie i zupełnie potwierdza lub już te jak wyraża początek tego przywileju przez przysięgę i pakta królewskie razem z przywilejami i prawami tak wszystkich stanów i zgromadzeń, jako i osób w ogólności i w szczególności zatwierdzone i zabezpieczone zostały."

Wczoraj, 31 marca:

|1706 August II wydał reskrypt zabraniający otwierania w Piotrkowie nowych szkół obok pijarskiej.
|1878 Gubernator Kochanow pomimo własnej nieprzychylności zatwierdził ustawę piotrkowskiego stowarzyszenia. Od tego momentu rozpoczęła działalność "Ochotnicza Straż Ogniowa miasta Piotrkowa". Na listę członków honorowych wpisało się prawie 100 osób, a członkami czynnymi zostały 152 osoby.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama