Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 15 października:

|1516 Zygmunt Stary odwołał piotrkowski sejm z powodu wielkiego pożaru, w którym spłonął zamek.
|1706 Wojska rosyjskie i saskie zdobyły Piotrków, opanowany wcześniej przez Szwedów.
|1916 Do Piotrkowa włączono m.in. starostwo, kolonię Bugaj z osadą młynarską i wieś Bełzatkę. Lokalizacja: Bełzatka (51.403275, 19.679432).
|1921 W Piotrkowie rozlokowano 25 pułk piechoty.
|1922 Ponownie otwarto zamek królewski w Piotrkowie.

Dzisiaj, 16 października:

|1313 Władysław Łokietek zwolnił poddanych opactwa sulejowskiego od wielu ceł i zezwolił na handel solą, mięsem i suknem w Piotrkowie. Dokument ten stwierdza miejski charakter Piotrkowa.
|1918 Na zakończenie trwającego w Piotrkowie od 14 października strajku powszechnego doszło do wielkiej patriotycznej manifestacji mieszkańców, którzy przemaszerowali ulicami Kaliską (Słowackiego), Żelazną (POW), Bykowską (Wojska Polskiego) do placu Kościuszki. Na zakończenie manifestacji z balkonu nad dzisiejszym „Złotym Rogiem” przemawiali m.in. ksiądz Lipiński i profesor Popowski.

Wczoraj, 17 października:

|1406 W Piotrkowie odbył się pierwszy zjazd szlachty.
|1542 Na synodzie w piotrkowskiej farze Marcin Kromer wygłosił mowę "O godnym sprawowaniu urzędu kapłańskiego". Podjęto uchwałę, że każdy biskup pod karą stu grzywien zobowiązany jest powołać inkwizytorów sprawdzających postawę duchowieństwa i wiernych wobec zasad religijnych.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama