Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 2 grudnia:

|1830 W Piotrkowie utworzono straż bezpieczeństwa.

Dzisiaj, 3 grudnia:

|1786 Odnotowano, odczuwalne także w Piotrkowie, trzęsienie ziemi.
|1914 Zmarł Mirosław Dobrzański, piotrkowski działacz społeczny, poeta, prawnik, współtwórca Straży Ogniowej, Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Sportowego Cyklistów.
|1925 W wyborach do Rady Miejskiej Piotrkowa 18 mandatów przypadło PPS, w klubie Koła Narodowego zasiadło 6 radnych, a w klubie przedstawicieli ludności żydowskiej „Bund” 5 radnych. Po jednym radnym wprowadziły: Poalej Syjon – Prawica, Ogólnogospodarczy Bezpartyjny Blok Żydowski i Agudus – Izrael. Prezydentem został Kazimierz Szmidt.
|1925 Prezydentem Piotrkowa został Kazimierz Szmidt, nauczyciel, działacz społeczny, oświatowy i polityczny, członek PPS, przywódca klasy robotniczej Piotrkowa, dobry gospodarz miasta i wrażliwy na ludzką krzywdę człowiek. Powszechny szacunek sprawił, że 26.01.1929 r. został powtórnie wybrany na stanowisko prezydenta miasta. Zmarł 10.06.1931 r. a jego grób znajduje się na piotrkowskim starym cmentarzu.

Wczoraj, 4 grudnia:

|1830 Do Piotrkowa dotarła pierwsza urzędowa wiadomość o powstaniu.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama