Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 31 października:

|1548 Na początku obrad w zamku piotrkowskim wszyscy posłowie padli przed Zygmuntem Augustem na kolana, prosząc króla o zerwanie małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną.
|1939 Upłynął wyznaczony przez Niemców termin obowiązkowego osiedlenia się w getcie piotrkowian narodowości żydowskiej.

Dzisiaj, 1 listopada:

|1548 Król Zygmunt August odmówił zerwania małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną i posłowie zaczęli opuszczać obrady.
|1915 W Piotrkowie rozpoczął obrady zjazd delegatów nauczycieli szkól elementarnych.

Wczoraj, 2 listopada:

|1914 Armia niemiecka używając bomb lotniczych zaatakowała Piotrków.
|1915 W Piotrkowie poświęcono cztery cmentarze wojskowe.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama