Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 24 lutego:

|1525 W Piotrkowie zakończył obrady sejm, który postanowił nie zawierać ani pokoju, ani rozejmu z Zakonem, lecz usunąć go z tych ziem.
|1944 Zginął Marian Król (ps. Szczerba), partyzant Armii Krajowej, osaczony w domu przy ul. Sienkiewicza 3, gdzie wiele godzin bronił się przed żandarmerią i gestapo.
|1945 Do Piotrkowa przybył generał Rola–Żymierski, który przyjął defiladę oddziałów wojskowych.

Dzisiaj, 25 lutego:

|1563 Na wieść o wzięciu Połocka przez Moskwę przerwano dyskusję na temat egzekucji praw, którą prowadzono czasie obrad piotrkowskiego sejmu.
|1943 Zmarł Michał Rawita-Witanowski, zasłużony społecznik, właściciel apteki w Rynku, współtwórca PTK, założyciel muzeum i biblioteki w Piotrkowie, autor opracowań i artykułów z zakresu etnografii, historii, archeologii i krajoznawstwa, autor monografii Łęczycy, Kłodawy, Koła i Piotrkowa.
|1945 W obozie koncentracyjnym zmarł Tadeusz Juliusz Demczyk, wychowanek piotrkowskiego gimnazjum, poeta, uczestnik powstania warszawskiego.
|1945 W Piotrkowie odbyło się pierwsze jawne posiedzenie WRN; przewodniczył Jan Kocioł.

Wczoraj, 26 lutego:

|1848 Urodził się Mirosław Dobrzański, prawnik, poeta, społecznik, wydawca "Tygodnia".

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama