Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 19 kwietnia:

|1943 Na cmentarzu żydowskim w Piotrkowie Niemcy rozstrzelali stu mieszkańców getta.

Dzisiaj, 20 kwietnia:

|1488 W piotrkowskim kościele dominikanów królewicz Fryderyk Jagiellończyk otrzymał z rąk biskupa Uriela Górki mniejsze święcenie (nazajutrz ten 19-letni chłopiec został ogłoszony biskupem krakowskim).
|1496 W Piotrkowie w czasie obrad sejmu Książe Konrad III Rudy przyrzeka złożyć w Lublinie przysięgę lenną Janowi Olbrachtowi, królowi Polski.
|1569 Przywilej Zygmunta Augusta zakazał Żydom zamieszkiwania w obrębie murów miejskich Piotrkowa i handlu (z wyjątkiem jarmarków).
|1716 Szlachta zebrana na polach wsi Byki wypowiedziała walkę saskim oddziałom wojskowym.
|1911 Przy ulicy Rokszyckiej 26 w Piotrkowie oficjalnie otwarto szkołę kursów muzycznych.

Wczoraj, 21 kwietnia:

|1840 Decyzją Rady Administracyjnej włączono do Piotrkowa terytorium Wielkiej Wsi.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama